4 Mosebok 25:11

4 Mosebok 25:11 NB

Pinehas, sønn av Eleasar og sønnesønn av Aron, presten, har vendt min vrede bort fra Israels barn. For han brant av min nidkjærhet blant dem, så jeg ikke gjorde ende på Israels barn i min nidkjærhet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del