4 Mosebok 23:28

4 Mosebok 23:28 NB

Så tok Balak med seg Bileam opp på toppen av Peor, der en kan se ut over hele ørkenlandet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del