4 Mosebok 23:25

4 Mosebok 23:25 NB

Da sa Balak til Bileam: Du skal verken forbanne eller velsigne det!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del