4 Mosebok 23:2

4 Mosebok 23:2 NB

Balak gjorde som Bileam sa, og Balak og Bileam ofret en okse og en vær på hvert alter.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del