4 Mosebok 23:16

4 Mosebok 23:16 NB

Og Herren kom Bileam i møte og la et ord i hans munn og sa: Vend tilbake til Balak og tal det som jeg har sagt deg!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del