4 Mosebok 15:9

4 Mosebok 15:9 NB

da skal det sammen med den unge oksen ofres som matoffer tre tiendedeler av en efa fint mel blandet med en halv hin olje
NB: Norsk Bibel 88/07
Del