4 Mosebok 15:8

4 Mosebok 15:8 NB

Ofrer du en ung okse til brennoffer eller slaktoffer for å oppfylle et løfte eller som fredsoffer til Herren
NB: Norsk Bibel 88/07
Del