4 Mosebok 15:7

4 Mosebok 15:7 NB

og som drikkoffer tredjedelen av en hin vin. Du skal ofre det til en velbehagelig duft for Herren.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del