4 Mosebok 15:5

4 Mosebok 15:5 NB

Som drikkoffer skal du ofre fjerdedelen av en hin vin sammen med brennofferet eller slaktofferet, hvis det er et lam.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del