4 Mosebok 15:3

4 Mosebok 15:3 NB

og dere ofrer Herren ildoffer - brennoffer eller slaktoffer av storfeet eller av småfeet til en velbehagelig duft for Herren - enten for å oppfylle et løfte eller som et frivillig offer eller på høytidene
NB: Norsk Bibel 88/07
Del