4 Mosebok 15:25

4 Mosebok 15:25 NB

Presten skal gjøre soning for hele Israels barns menighet, så får de tilgivelse. For det var gjort av vanvare, og de har båret sitt offer fram for Herrens åsyn, et ildoffer til Herren, og sitt syndoffer for den synden de har gjort av vanvare.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del