4 Mosebok 15:24

4 Mosebok 15:24 NB

da skal hele menigheten, hvis det er gjort uten at den visste det og av vanvare, ofre en ung okse som brennoffer til en velbehagelig duft for Herren, med tilhørende matoffer og drikkoffer, slik det er foreskrevet, og en geitebukk som syndoffer.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del