4 Mosebok 15:21

4 Mosebok 15:21 NB

Fra slekt til slekt skal dere gi Herren en offergave av den første deigen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del