4 Mosebok 15:17

4 Mosebok 15:17 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del