4 Mosebok 15:16

4 Mosebok 15:16 NB

Det skal være én lov og én rett for dere og for den fremmede som holder til hos dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del