4 Mosebok 15:12

4 Mosebok 15:12 NB

Etter tallet på de dyr dere ofrer, skal dere gjøre slik for hvert enkelt dyr, så mange som de er.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del