4 Mosebok 15:11

4 Mosebok 15:11 NB

Slik skal en gjøre det for hver okse og for hver vær og for hvert lam eller kje.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del