4 Mosebok 15:1

4 Mosebok 15:1 NB

Og Herren talte til Moses og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del