4 Mosebok 14:7

4 Mosebok 14:7 NB

Og de talte til hele Israels barns menighet og sa: Det landet som vi dro igjennom for å utspeide, er et overmåte godt land.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del