4 Mosebok 14:36

4 Mosebok 14:36 NB

De menn som Moses hadde sendt for å utspeide landet, var kommet tilbake og hadde fått hele menigheten til å knurre mot ham ved å tale ille om landet.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del