4 Mosebok 14:35

4 Mosebok 14:35 NB

Jeg, Herren, har sagt: Sannelig, slik vil jeg gjøre med hele denne onde menighet, som har sammensverget seg mot meg. Her i ørkenen skal de gå til grunne, her skal de dø.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del