4 Mosebok 14:34

4 Mosebok 14:34 NB

Som dere utspeidet landet i førti dager, slik skal dere lide for deres misgjerninger i førti år, ett år for hver dag. Og dere skal kjenne at jeg har vendt meg bort fra dere.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del