4 Mosebok 14:31

4 Mosebok 14:31 NB

Og barna, som dere sa ville bli til rov, dem vil jeg føre dit inn. De skal lære det landet å kjenne som dere har avskydd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del