4 Mosebok 14:30

4 Mosebok 14:30 NB

Sannelig, dere skal ikke komme inn i det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget å ville la dere bo i. Ingen uten Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nuns sønn, skal komme dit inn.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del