4 Mosebok 14:27

4 Mosebok 14:27 NB

Hvor lenge skal denne onde menighet holde på å knurre mot meg? Jeg har hørt Israels barns knurr, hvordan de knurrer mot meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del