4 Mosebok 14:26

4 Mosebok 14:26 NB

Og Herren talte til Moses og Aron og sa
NB: Norsk Bibel 88/07
Del