4 Mosebok 14:12

4 Mosebok 14:12 NB

Jeg vil slå dem med pest og utrydde dem, og så vil jeg gjøre deg til et større og sterkere folk enn dette.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del