4 Mosebok 11:27

4 Mosebok 11:27 NB

Da løp en gutt av sted og meldte det til Moses og sa: Eldad og Medad taler profetisk i leiren!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del