4 Mosebok 11:19

4 Mosebok 11:19 NB

Ikke bare én dag skal dere ete av det, og ikke to dager eller fem dager eller tjue dager
NB: Norsk Bibel 88/07
Del