4 Mosebok 11:17

4 Mosebok 11:17 NB

Så vil jeg komme ned og tale med deg der. Jeg vil ta av den Ånd som er over deg, og legge på dem, så de kan bære byrden av folket sammen med deg, og du ikke skal bære den alene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del