4 Mosebok 11:14

4 Mosebok 11:14 NB

Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene, det er for tungt for meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del