Nehemja 4:19

Nehemja 4:19 NB

Jeg sa til stormennene og forstanderne og til hele folket: Arbeidet er stort og omfattende, og vi er spredt på muren langt fra hverandre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del