Nehemja 13:28

Nehemja 13:28 NB

En av sønnene til Jojada, ypperstepresten Eljasjibs sønn, var svigersønn av horonitten Sanballat, derfor drev jeg ham bort fra meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del