Nehemja 11:7

Nehemja 11:7 NB

Av Benjamins barn var det: Sallu, sønn av Mesjullam, sønn av Joed, sønn av Pedaja, sønn av Kolaja, sønn av Ma’aseja, sønn av Itiel, sønn av Jesaja
NB: Norsk Bibel 88/07
Del