Nehemja 11:19

Nehemja 11:19 NB

Av dørvaktene var det: Akkub, Talmon og deres brødre, som holdt vakt ved portene, i alt ett hundre og syttito.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del