Nehemja 11:17

Nehemja 11:17 NB

og Mattanja, sønn av Mika, sønn av Sabdi, sønn av Asaf, lederen av sangen, som istemte lovsangen ved bønnen, og Bakbukja, den av hans brødre som var nest etter ham, og Abda, sønn av Sjammua, sønn av Galal, sønn av Jeditun.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del