Nehemja 11:16

Nehemja 11:16 NB

og Sjabbetai, og Josabad, som foresto de ytre arbeidene ved Guds hus, begge hørte til levittenes overhoder
NB: Norsk Bibel 88/07
Del