Nehemja 11:12

Nehemja 11:12 NB

og deres brødre, som gjorde tjeneste i huset, i alt åtte hundre og tjueto, og Adaja, sønn av Jeroham, sønn av Pelalja, sønn av Amsi, sønn av Sakarja, sønn av Pasjhur, sønn av Malkia
NB: Norsk Bibel 88/07
Del