Nehemja 11:11

Nehemja 11:11 NB

Seraja, sønn av Hilkia, sønn av Mesjullam, sønn av Sadok, sønn av Merajot, sønn av Akitub, forstanderen for Guds hus
NB: Norsk Bibel 88/07
Del