Markus 8:24

Markus 8:24 NB

Han så opp og sa: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe likesom trær gå omkring.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del