Markus 3:8

Markus 3:8 NB

Også fra Judea og Jerusalem, og fra Idumea, fra landet på den andre siden av Jordan og fra traktene omkring Tyrus og Sidon kom en stor mengde til ham, fordi de hadde hørt om alt det han gjorde.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del