Markus 3:6

Markus 3:6 NB

Men fariseerne gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Markus 3:6