Markus 3:34

Markus 3:34 NB

Og han så på dem som satt omkring ham, og sa: Se, her er min mor og mine brødre!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del