Markus 3:32

Markus 3:32 NB

Og folk satt omkring ham, og de sa til ham: Se, din mor og dine brødre er utenfor og spør etter deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del