Markus 3:29

Markus 3:29 NB

Men den som spotter Den Hellige Ånd, han får i all evighet ikke forlatelse, men han er skyldig i en evig synd.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del