Markus 3:26

Markus 3:26 NB

Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del