Markus 3:22

Markus 3:22 NB

Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be’elsebul! Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde åndene ut.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del