Markus 3:20

Markus 3:20 NB

De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del