Markus 3:2

Markus 3:2 NB

De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Markus 3:2