Markus 3:17

Markus 3:17 NB

Jakob, sønn av Sebedeus, og Johannes, Jakobs bror - disse ga han tilnavnet Boanerges, det er tordensønner
NB: Norsk Bibel 88/07
Del